Ognisko Katowice – Parafia Św. Michała Archanioła, ul. Gawronów 20

Miejsce Spotkań
Ośrodek im. Blachnickiego Katowice, ul. Gawronów 20 przy Parafii Św. Michała Archanioła w Katowicach.
Duszpasterz wspólnoty - ks. Wojciech Ignasiak.
Zapraszamy do Ośrodka na spotkania Ogniska w każdą trzecią środę miesiąca zaraz po Mszy Świętej rozpoczynającej się o godzinie 18.00.
Zobacz mapę
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Temat konferencji dnia 16.10.2019r.

Różaniec Święty – modlitwa w moim domu i rodzinie

Słowo ,, różaniec” pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza ogród różany. Ilekroć odmawiamy różaniec, ofiarowujemy Matce Bożej pęk róż – wieniec najpiękniejszych modlitw połączonych z medytacja nad tajemnicami naszego zbawienia.

Św. Jan Paweł II zachęcał do odmawiania różańca, w 1978r. mówił do wiernych: „Różaniec to modlitwa, która bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem.” Rozważając główne momenty z życia Jezusa,  równocześnie możemy wprowadzić w te dziesiątki wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka – sprawy osobiste, sprawy tych, o których najbardziej się troszczymy.

W 2002r. ogłaszając Rok Różańca św. Jan Paweł II wystosował do wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae, którym wprowadził do różańca nowe tajemnice – światła, ale także szczegółowo wyjaśnił jak wielką wartość ma modlitwa różańcowa i objaśnił jak ją praktykować.

Jak zatem dobrze modlić się na różańcu, według św. Jana Pawła II?

Przed każdą „dziesiątką” dobrze jest zrobić:

ZAPOWIEDŹ TAJEMNICY czyli skierować wyobraźnię i uwagę na określone wydarzenie z życia Jezusa.

SŁUCHANIE SŁOWA BOŻEGO czyli odczytać (przypomnieć) odnośny fragment z Pisma Świętego, ponieważ żadne inne słowa nie są tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Zawsze należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i dla mnie. W ten sposób słuchając, pozwalamy Bogu mówić do nas, co chroni nas przed znużeniem powtarzającymi się sekwencjami.

MILCZENIE czyli czas, aby zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy. Papież zachęca do odkrycia wartości milczenia jako jednego z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji.

OJCZE NASZ – Jezus poprzez każdą ze swoich tajemnic prowadzi nas do Ojca i pragnie abyśmy razem z Nim wołali: „Abba, Ojcze”, czyni nas swoimi braćmi i braćmi pomiędzy sobą.

DZIESIĘĆ ZDROWAŚ MARYJO – „zdrowaśki” sprawiają, że różaniec jest modlitwą maryjną w pełnym tego słowa znaczeniu. Aby dziesięciokrotne powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” nie był praktyką jałową i nużącą trzeba uznać to powtarzanie za wyraz nigdy nie znużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami. Centrum „Zdrowaś Maryjo” stanowi imię Jezus. Bardzo często, gdy różaniec odmawiamy szybko, owo „centrum” uchodzi uwagi, a jest ono nawiązaniem do misterium Chrystusa, które kontemplujemy.

CHWAŁA OJCU – Chrystus jako droga prowadzi nas do Ojca w Duchu. Misterium trzech Osób Boskich, którym należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie jest celem chrześcijańskiej kontemplacji.

Jeżeli skorzystamy z powyższych wskazówek nasza modlitwa różańcowa nie będzie bezmyślnym „odklepywaniem” i „zaliczaniem” kolejnych paciorków, ale stanie się dla nas szkołą życia. Na przykład rozważając tajemnicę „Nawiedzenie św. Elżbiety” zostanę przynaglony do czynienia dobra dla innych, bo uświadomię sobie, że Maryja, kiedy poczęła Syna Bożego nie „siadła na laurach”, ale pośpieszyła z pomocą. Modlitwa zbliża nas do Boga, a także do siebie nawzajem, szczególnie wspólna modlitwa małżonków, całej rodziny. Nawet dziesiątka odmówiona w drodze do pracy chroni mnie przed złem, jeżeli świadomie wejdę w rozważanie tajemnicy.

Wielu z nas dzieliło się świadectwem o ,,wymodlonych” łaskach za pośrednictwem różańca. Ale trzeba też pamiętać, aby nie odmawiać kolejnych ,,różańców”, zaniedbując swoje obowiązki małżeńskie, rodzinne.

Kronika