Ognisko Katowice – Parafia Św. Michała Archanioła, ul. Gawronów 20

Miejsce Spotkań
Ośrodek im. Blachnickiego Katowice, ul. Gawronów 20 przy Parafii Św. Michała Archanioła w Katowicach.
Duszpasterz wspólnoty - ks. Wojciech Ignasiak.
Zapraszamy do Ośrodka na spotkania Ogniska w każdą trzecią środę miesiąca zaraz po Mszy Świętej rozpoczynającej się o godzinie 18.00.
Zobacz mapę
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Program warsztatów rozwoju duchowego
Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia

Przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu, (ul. Pułaskiego 9, 41-902 Bytom) organizowane są warsztaty Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia. Jest to program prowadzący do uporządkowania wewnętrznego, przeznaczony dla osób przeżywających różnego rodzaju trudności emocjonalne, a także dla osób pragnących zadbać o rozwój osobisty. Program rozwoju duchowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików. Osobista i duchowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

Adresat – kto może być uczestnikiem spotkań?

Osoby:
• uwikłane w uzależnienia czy zniewolenia osobiste lub osób im bliskich,
• zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
• z zaniżoną samooceną,
• z tendencją do izolowania się,
• zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
• przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
• uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
• przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
• zranione w dzieciństwie,
• posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
• mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
• pragnące zmiany swojego życia na lepsze,
• szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem.

Praca z programem Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia obejmuje:
1. Osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych.
2. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 2 godziny zegarowe bez przerwy.

Oczekiwane cele:
1. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.
2. Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.
3. Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad Słowem Bożym.

Zapisy:
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.12krokow.com.pl. Zapisy na warsztaty odbywają się przez podaną stronę lub bezpośrednio u o. Andrzeja Migacza SJ. Planowany termin rozpoczęcia warsztatów to połowa listopada 2014 r.

Kontakt:

o. Andrzej Migacz SJ
kom.: 608 585 059
e-mail: andrzej.migacz@gmail.com

Kronika