Ognisko Katowice – Parafia Św. Michała Archanioła, ul. Gawronów 20

Miejsce Spotkań
Ośrodek im. Blachnickiego Katowice, ul. Gawronów 20 przy Parafii Św. Michała Archanioła w Katowicach.
Duszpasterz wspólnoty - ks. Wojciech Ignasiak.
Zapraszamy do Ośrodka na spotkania Ogniska w każdą trzecią środę miesiąca zaraz po Mszy Świętej rozpoczynającej się o godzinie 18.00.
Zobacz mapę
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W Eucharystii uczymy się najpierw postawy wdzięczności wobec Boga. Przyjaźń i miłość jest darem samego Boga, jest odblaskiem Jego nieskończonej miłości.
Darem jest każda miłość: narzeczeńska, małżeńska, rodzicielska, koleżeńska, przyjacielska, wspólnotowa, itp. Eucharystia uczy nas nie tylko wdzięczności wobec Boga, ale także wzajemnej wdzięczności wobec siebie. Wspólne życie w małżeństwie, rodzinie, w przyjaźni, we wspólnocie jest nieustannym obdarowywaniem siebie. Wszystko to, co czynimy dla siebie nawzajem, jest darem.
Darem są wspólnie przeżyte chwile radości i szczęścia. Darem jest także trudzenie się dla siebie wzajemnie. Darem są również wspólnie niesione krzyże. To właśnie one oczyszczają naszą wzajemną miłość i nie pozwalają nam zamykać się w nas samych, ale uczą postawy większego otwarcia się na ludzi i zaufania Bogu.
Podkreślmy jednak w sposób szczególny potrzebę wdzięczności w miłości małżeńskiej. Miłość małżeńska, aby mogła trwać i rozwijać się, domaga się w sposób szczególny pielęgnowania wzajemnego ducha wdzięczności. Żyjąc razem, nieraz przez całe dziesiątki lat, we wzajemnym odnoszeniu się do siebie małżonkowie mogą popaść w postawę rutyny i żądania. Właśnie dlatego, iż otrzymujemy jakiś dar systematycznie i bezinteresownie, może nam się wydawać, iż on nam się należy. Wszystko to, czego udzielają sobie wzajemnie małżonkowie, winno być przyjmowane z wdzięcznością. Rozpad życia małżeńskiego rozpoczyna się wówczas, kiedy postawa wdzięczności zostaje zastąpiona postawą żądania i pretensji. Żądanie odwołuje się nie do miłości, ale do prawa: „Jest moją żoną, mam więc prawo… Jest moim mężem, mam więc prawo?” Jest prawdą, iż małżonkowie posiadają zobowiązania wobec siebie, ale na przypominaniu sobie obowiązków nie można zbudować prawdziwej więzi małżeńskiej. Czyż da się zakreślić obowiązki męża czy żony? Czyż da się podzielić odpowiedzialność w małżeństwie i rodzinie? Małżeństwo może być budowane tylko na wzajemnym oddaniu małżonków, które czyni ich ofiarnymi i zdolnymi do dźwigania wspólnie nawet wielkich ciężarów.

Kronika